O mně

MICHAEL ŠVEC

Narodil jsem se do rodiny muzikantů a sám jsem byl až do svého náctiletého věku přesvědčen, že i mým osudem bude hra na smyčcový nástroj. Současně jsem však miloval výtvarnou tvorbu. Kreslit jsem se proto učil pod vedením uznávaného grafika a ilustrátora Josefa Dudka. Ten ve mě vzbudil nadšení pro studium hmoty a prostoru a nasměroval mě až k úspěšným přijímacím zkouškám na Fakultu architektury ČVUT. První realizaci, dětské dopravní hřiště ve Strašnicích, jsme společně s kamarádem Dominikem Petrem dokončili již ve druhém ročníku bakalářského studia. Pár let na to mě začaly vábit cizí kraje, a tak jsem se v rámci magisterského studia vydal na zkušenou do Holandska, na Fakultu architektury TU Delft. Zkušenosti jsem nesbíral pouze na školách, ale také v praxi (Ateliér Krátký, Ranný Architects, Studio Raketoplán a další). V roce 2020 jsem se takzvaně postavil na vlastní nohy a s Dominikem Petrem jsme založili ateliér læb.