Cyklopark dětem

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ – CYKLOPARK DĚTEM
úprava veřejných prostor
architektonická studie, realizační projekt a realizace, květen – září 2012
řešené území – 3880 m2
spoluautoři – Dominik T. Petr, Kristýna Peterková

Soutěžní axonometrie
Původní stav
Dokončené hřiště