Vysoký Újezd

VYSOKÝ ÚJEZD
novostavba rodinného domu
architektonická studie, říjen 2020
užitná plocha – 197 m2
autor – Michael Švec
spolupráce – Dominik T. Petr, Margarita Kalinovská, Tereza Švec Janišová

Jednou z nejvyšších kvalit umění, a stavitelství zvlášť, je jeho nadčasovost. Ve skutečnosti je málokterý obor v čase tak zranitelný, jako architektura. Srovnáme-li to například s hudbou, Dvořákovy symfonie se interpretují již řádku let velmi podobně. Román se začne upravovat jedině tehdy, že se chystá jeho inscenace. Obrazy se většinou nepřemalovávají a ty kvalitní zůstanou pod drobnohledem v muzeích.

Domy jsou více než ostatní podrobeny zkoušce času po stránce technické, estetické i morální. Tyto tři oblasti jsou vzájemně těsně propojeny. Domy se rekonstruují, modernizují, prodávají, nastavují, demolují. Přitom vystavěné prostředí zásadně ovlivňuje vzhled měst i venkova a vytváří dojem jistoty a věčnosti. Ve skutečnosti jde ale o velmi živý organismus, vystavený povětrnostním vlivům, technologickým inovacím, trendům a náladám společnosti. V tom tkví krása i úskalí této disciplíny.

Současná ekologizace představila eufemismus „udržitelnosti“. Termín, povýšený na ctnost chodu společnosti, který se dříve používal spíše v případě, že se něco špatného blížilo (kupříkladu „ještě to vydrž, za chvíli jsme na benzínce!“). Termín, který odkazuje primárně na technicistní řešení, nikoliv morální, filosofické. Udržitelnost nestačí.

My, kdo žijeme v Čechách, máme přitom příklady o nadčasovosti okolo sebe každý den. Jsou to ona malebná stavení ve vesnicích. Přímé a přesto křivé, nedokonale ohozené stěny. Tiché kouty v domě. Nečekané průchody místnostmi, miniatury a drobnosti, bohatý zub času. Nejedná se o romantismus, napodobování bývalého, ale o navázání na známé, na to, co je člověku vlastní. Nemá se jednat o chvilkový zážitek, ale o trvalý vjem.

Nadčasovost je myšlenka o domu a o vztahu k budově. Ta se nedá navrhnout, ale v daném místě se lze v návrhu zabývat tím, co je nadčasové. Ve středních Čechách se konkrétně odráží ve tvaru domu, sklonu střechy, v řešení římsy, detailu soklu, v poměrech okna.

Náš dům je pokusem o zhmotnění těchto myšlenek.